سلام ببینید این رویه در زندگی من وجود داره: مادرم میاد اتاقم تا بهم گیر بده یا به قولی مشکلاتشو سر من خالی کنه، اگه تونست که هیچ اگه نتونست می‌ره بیرون و به احتمال زیاد به بابام گیر میده و دعواشون میشه بعد بابام میاد دوباره رو سر من خالی می‌کنه و در همین حین داداشم تو اتاقش هست بدون اینکه کسی بهش گیر بده یا اذیتش کنه، بعد از دعوا مامانم حالش خوب میشه و به طرز عجیبی تقریباً مهربون میشه. این رویه ما هست. حالا شما بفرما بگو چه کار کنم؟