خسته نباشید
من تا سه سال پیش فکر میکردم یک ترنس زن به مرد (مردی که در جسم زنانه به دنیا اومده ) هستم
الان احساس میکنم به خودم تلقین کردم و واقعیت این نبوده
چجوری برگردم به زندگی قبلیم؟
ایا واقعا تلقین کردم؟
خیلی سردرگمم
تصمیم داشتم خودکشی کنم چون این همه سردرگمی و بحران هویتی منو دیوونه کرده بود
لطفا کمکم کنید