سلام من و همسرم ١/٥ ازدواج كرديم قبل از اون هم ٢ سال عقد بوديم و تو اين مدت من چيز خاصي ازش نديدم ولي ديشب وقتي از كار برگشت جورابش كه داشت درمياورد يه تيكه مواد مخدر از تو جورابش افتاد بيرون و همش ميگفت چيزي نيس واي بعد از اينكه من داد بيداد راه انداختم گفت از يكي از بچه ها برا سرايدارمون گرفتم اون مصرف ميكنه و به خاطر تشكر از زحمتاش اينو واسش گرفتم و همش ميگفت اگه بهم شك داري آزمايش ميدم
اصلا نميدونم چيكار كنم حرفش باور نكردم ما هر دو تحصيلكرده و از خونواده هاي خوبي هستيم من تو عمرم نديدم مواد ولي اون تو يه پلاستيك كوچيك بود و سفيد بود