سلام.
من حدودا از 8 سالگیم به سبک و موسیقی رپ و هیپ هاپ علاقه داشتم که در اون زمان از آهنگای توپاک و … گوش میدادم تا 12 سالم شد و با موسیقی رپ فارسی آشنا شدم که تا اون زمان کسای مثل هیچکس . یاس اینا گوش میدادم که به سن های بالا تری رسیدم و این علاقه بیش از حدم منرو به سوی این سبک کشوند که اول ب سوی گرافیتی (دیوار نگاری با اسپری) رفتم و حدود 2 سال همین کارو میکردم و 2 .3 بار گرفتنم و بازداشتگاهو اینا بود
تا کشیدم سمت خوانندگی سبک رپ من با خیلی ها آشنا شدم و اشخاص معروفی در ارتباطم و رفاقت داریم باهم و فعالیت دارم تو این زمینه و اون زمان میتینگ یا بتل که میشد تشکل یا همون گروه های هیپ هاپی و رپی میومدن من میدیم که اونا مشغول ب کشیدن سیگار یا ماریجووانا هستن که منم تست کردم و کشیدم سمتشون و الانه حداقل یک روز درمیان ی پک گل . ماری جووانا مصرف میکنم و هنوزم تو رپ و … هستم
میخواستم بدونم ادامه رپ مشکل ایجاد میکه تو آینده ام ؟