میخوام حافظه ام رو به طور کامل از دست بدم اما نمیدونم اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست ؟ فقط از یک چیز میترسم افرادی که قبلا بهم اسیب رسوندن باز هم اینکارو بکنن مغزم خسته است هر خاطره ای که بقیه تعریف میکنن و در ارتباط با خودمه اکثرا یادم نیست اما خاطرات خیلی تلخ با جزییات یادمه اما چهره افراد یادم‌ نمیمونه بیست و هشت سالمه