میزان آدم شناسیکافراد با توجه به رفتار های جسمانی خودشان مسایلی  را از خود نشان می دهند.

افراد در شرایط عادی با حرف زدن با دیگران نظرات خود را بیان می کنند.

که می شود با حرکات بدنی شان از روحیه انان با خبر شد.

میزان آدم شناسی1

آزمون میزان آدم شناسی

انچه خواهید خواند فهرستی از حرکاتی است که روزانه شاهد ان هستید.

برای ان که بخواهید متوجه شوید که تا چه اندازه از نشانه های جسمانی خود با خبر هستید.

انهارا با عبارت مسلط یا تسلیم مشخص نمایید.

سامانه پرسش و پاسخ مشاور و ” مشاوره آنلاین “وابسته به کانون مشاوران ایران.

 

1.بالا انداختن شانه ها                               مسلط        تسلیم

2.لمس کردن همسر                                مسلط         تسلیم

3.لبخند زدن                                            مسلط        تسلیم

4.قطع کردن سخن همسر                          مسلط         تسلیم

5.زل زدن به زمین                                     مسلط          تسلیم

6.تکان دادن سر به دو طرف                         مسلط         تسلیم

7.قرار دادن دست روی بدن خود                   مسلط          تسلیم

8.قرار دادن کف دستها به سمت پایین           مسلط         تسلیم

9.خم کردن سر به یک سمت                      مسلط         تسلیم

10.صدای بلند                                         مسلط         تسلیم

11.صدای بسیار نرم                                 مسلط          تسلیم

12.اشاره با انگشت به سمت همسر           مسلط        تسلیم

13.قرار دادن کف دست ها به سمت بالا        مسلط        تسلیم

14.تند حرف زدن                                      مسلط         تسلیم

 

 

محاسبه امتیاز

تمام شماره های فرد تسلیم و بقیه مسلط هستند.

بر این اساس برای هر جواب درستی که داده اید به خود یک امتیاز دهید.

امتیاز 4 به پایین:

  • شما تعداد زیادی از علایم جسمی را از دست می دهید.

امتیاز 8-5:

  • شما در مورد حرکت های مسلط و تسلیم دیگران اطلاع زیادی ندارید.

امتیاز 9 به بالا:

  • شما نسبت به دیگران به علایم جسمانی .
  • یا همان سرنخ های جسمانی توجه می کنید.

 

توضیحات تست آدم شناسی

روانشناسان از مدت ها قبل به علایم و نشانه های بدنمان توجه کرده اند.

ودراین تلاش بودن که بتوانند احساسات دورنی دیگران را متوجه شوند.

علم متوجه شدن به زبان بدن در واقع ادامه ی کار این روانشناسان می باشد.

در این باره کتابهای زیادی چاپ شده است,با این حال این کتاب ها همیشه قابل اعتماد نیستن.

روانشناسی آدم شناسی

اطلاعات ما در این زمینه از پژوهش های دیوید گیونز,انسان شناس و البرت شفلن,روان پزشک میباشد.

  • سوالات موجود در ازمون زیر از بررسی های این دو دانشمند میباشد.
  • حرکت های اشخاص مسلط به طور معمول به شخص دیگری اشاره دارد.
  • لمس کردن یا خیره شدن به کسی نشانه تسلط می باشد.

میزان آدم شناسی

نشانه های تسلط 

حرکت های تسلیم وار معمولا حمایتگرانه هستند.

مانند بدن خود را لمس کردن و یا بالا انداختن شانه ها.

اما لزوما به این صورت نمی باشد .

افراد سر به زیر معمولا شاد ,تعدیل یافته و مفید هستند.

از این گذشته ممکن است که یک فرد برای همیشه در برخورد با دیگران تسلیم نباشد.

بعضیها با توجه به موقعیتشان  معیار تسلیم یا مسلط می شوند.

نشانه ی زرنگی و درایت در هر شخضی این است که در هر موقعیتی با توجه به ان موقعیت رفتار کند.

 

 

سامانه پرسش و پاسخ مشاور