با سلام و احترام . من طبقه پایین خانواده همسرم زندگی می کنم . و یک خواهر شوهر مجرد هم سن خودم دارم و اتفاقا رابط خواستگار ایشان نیز شدم یعنی کسی را به ایشان معرفی کردم . با توجه به اینکه خانواده همسرم هم از این موضوع اطلاع دارند اما اصلا انگار من را جز ادم حساب نمی کنند و حداقل یک احترامی نمیگذارند که قرار است جلسه خواستگاری ادامه پیدا کند و به من حتی یک کلمه نمی گویند امروز خواستگار می اید تو هم به بالا بیا با اینکه کار شوهرم شیفتی است و من در خانه تنها و بدون فرزند هستم و یا از پسرشون تنها سوال می کنند که نظرش در مورد خواستگار چیست یا فقط نظر او را در این مسئله می پرسندمثلا وقتی جمع خونوادگی هست . این مسئله خیلی موجب رنجش من شده و کلی از انها به خاطر این موضوع دلگیرم و نمی دانم چکار کنم؟