سلام چگونه خد ارضایی رو ترک کنم؟
و همینطور فیلم های پورن رو؟لطف بیشتر جواب بدید