سلام بنده ی پسر 21 ساله بودم با ی دختر آشنا شدم تو تلگرام و به هم وابسته شدیم منتها خانواده دختر تا حالا هرچی خواستگار اومدن براش باباش رد کرده ب خاطر همین میترسیم پا پیش بذاریم ، بنده هم دانشجو معلمم شغلم معلومه و ی درآمد کم هم دارم و ماشین هم دارم البته خونه ندارم نظر شما در مورد اینکه چجور دختر به خانوادش بگن چیه؟