اخه بعد از رابطه این اتفاق براش پیش اومد
قبلش این مشکلو نداشت
امکان داره عفونتی که من دارم از من به همسرم منتقل بشه؟؟