بنده مشگلی ک دارم اینه ک آلت تناسلیم به صورت مکرر و با کوچک ترین تحریکی ک اصلا هم مهم نیست به نعوض میرسه و بعد از چند دیقه از بین میره اما با کوچک ترین نعوظ به دفعات زیادی در طول روز به نعوض میرسه . خیلی بابت این موضوع مورد تمسخر دوستانم قرار میگیرم لطفا کمکم کنید برا حلش . قرصی چیزی معرفی کنید لطفا