سلام.من 23سالمه و یکی از اقوام اومده خواستگاریم و ادم صادف و خیلی خوبیه و ویژگی های خوبی هم داره از طرفی شناخت کافی به خانواده اش دارم اما احساسی بهش ندارم یه ه ام باهاش صحبت کردم.فرهنگمون جوریه ک بعد نامزدی خیلی بد میدونن نامزدی به هم بخوره.من نمیدونم اگه بله بکم و نامزدی کنم احساسی به این شخص پیدا خواهم کرد یا نه.چون شرایطش و اخلاقشم خیلی خوبه نمیدونم چیکار کنم.