پسر 9 ساله ای که پدرش تعزیه خوان است و بیشتر وقت خود را بیرون خانه میگذراند و علیرغم میل پسر که میخواهد بیرو از خانه همراه پدر باشد با جلوگیری پدر مواجه میشود و در محیط خانه هم ارتباط مناسبی میان پدر و بچه وجود ندارد و کودک بشتر وقت خود را با مادر میگذراند برای این وضعیت ارتباط نامناسب پدر و پسر چه باید کرد . ممنون از شما