با سلام,من حدود سه ساله که عقد کردم حدود ۴ ماه دیگه هم عروسیمه ولی به طرز عجیبی همه چیه زندگیم بهم خورده..رابطه نامزدم با من خیلی سرد شده یعنی خیلی عوض شده هرجور میخواد رفتار میکنه اخرم میاد میگه ببخشید بخدا من دوستت دارم.کاراش به شدت منو افسرده کرده ولی اون ب من میگه تو حساسو وسواسی شدی خیلی باهاش صحبت کردم که دلیل رفتاراشو بفهمم ولی میگه من فقط یکم تو فشارمو من میدونم فقط واسه این نیست..حال روحیم روز به روز بدتر میشه چون ادم درونگرایی هستم با کسی نمیتونم حرف بزنم با بارداری ناخواسته و پشتش سقطی که داشتم حالم بدتر از همیشس اونم حتی کنارم نیست.من ادمی نیستم که تو همچین رابطه ای بمونم ولی امروز فکر کردم بهتره بهش بگم یه هفته از هم دور باشیم اگه عوض شدو بازم بهم برگشت که هیچی اگه حس کردم واقعا دیگه منو نمیخواد میخوام تمومش کنم.مهم نیسپ۰ت مهر طلاق تو شناسنامم من فقط نمیخوام با کسی زیر یه سقف برم که به خودشو احساسش اعتمادی ندارم.به نظرتون کارم درسته؟