سلام خسته نباشید تمام بدن من جا خود زنی هست یه بارم خودمو اومدم خفه کنم نجاتم دادام چندین بار مشروب خوردم بد سریع یه مشت قرص که خودکشی منم نشود معدمو شستشو داددن وقتی چاقو میبینم میخوام خودمو بکشم اگه نکشم خود زنی میکنم میخوام برم تو خیابان خودمو بندازم جلو ماشین مشکل من چی نام دارد