سلام میخوام بدونم تفاوت عند الاستطاعه و عند المطالبه چیه.
و در عند الاستطاعه زن میتونه مرد رو بخاطر عدم توانایی پرداخت مهریه به زندان بیاندازد.