من ۷ ماهه که به خونه ی خودم رفتم و شاغلم و برای بچه دار شدن هم هیچ عجله ای نداریم و اینکه فشارهای خانوادگی را اصلا دوست ندارم و اینکه هممه فکر میکنن اگر همون اولش نذاری بچه به دنیا بیاد دیگه هیچوقت بچه دار نمیشی . از طرفی خودم هم واقعا خودم نگران بچه هستم و هنوز نمیتونم ب خودم بقبولونم که هنوز من کاری نکردم که بخام دنبال بچه باشم همه اهالی خونه دنبال این هستن که خیلی شرمنده از وقت عادت ماهانه من بگذره و ازم میپرسن تو چرا این جوری هستی و حتما که نباید عادت بشی باید الان بچه داشتی باشی و خوشحال بشن و پز بدن که به به اینم بارداره واقعا نمیدونم چه جوری رفتار کنم و وسواس خودم را در مورد بچه از بین ببرم و کاری کنم که نه بی احترامی بشه نه چیزی واقعا تو فشار روانی زیادی قرار گرفتم