سلام من خیلی درمورد سلامت بکارتم نگرانم اخه توی بچگی یه دفعه یه قطره خون دیدم اخه خارش داشتم میگم شاید پوستی چیزی کنده اما یادم نمیاد میترسم بکارتم بوده باشه .بعد اینکه 19 سالمه مدتی بود درگیر خودارضایی بودم البته فقط مالشی و فشار هم وارد میشد اما چیزی داخل نبردم .ممکنه اسیب دیده باشه؟