با سلام 45 سالمه و متاهل هستم … همیشه از اول کارم در واهمه و ترس بودم و الان که میخوان پست جدید و مسئولیتی بهم بدن خیلی ترس دارم … من کارمند هستم از اینکه بخواهند به من مسولیت جدیدی بدهند واهمه دارم در توان خودم نمی بینم. همینطور از اینکه درخواست خودم را مطرح کنم. الان در اداره تحت فشارم یا باید خودم بپذیرم یا اینکه با کسی که نمیدونم میتونم با او کار کنم کنار بیایم. این موضوع از هفته پیش بوجود امد. البته موارد مشابه در زندگی من هم وجود داشته. الان خیلی ناراحتم و حتی گریه هم کردم نمی دانم در اینده چه وضعیتی خواهم داشت. لطفا مرا راهنمایی کنید .ایا لازم هست که به مشاور مراجعه کنم ؟متشکرم