سلام
وقت بخیر من ۳۲ ساله هستم و شوهرم ۳۵
۵.۵ سال عقد کردیم و ۳.۵ سال در یک خونه زندگی میکنیم
من به شدت عصبی شدم
رفتارهای شوهر منو به شدت تحریک پذیر کرده و کارهایی میکنم که خودم از انجامشون ناراحتم
شوهرم به شدت روی کوچکترین مسایل و اختلاف نظر بدترین برخورد را داره
روزی چند مرتبه فحش و ناسزا به خودم و خانوادم میگه من خسته شدم
چندین مرتبه ام کار به برخورد فیزیکی شده و به من آسیب زده
حدود ۳ سال جای خوابش رو عوض کرده و دیگه پیش هم نمیخوابیم رابطه ام خیلی خیلی محدود
تا ۶ ماه پیش برای خونه خرید نمیکرد تا با صحبت ها و پافشاری عدم خرید من حداقل مایحتایج را فراهم میکنه و با کوچکترین اختلاف نظری ام منو تهدید به میکنه که دیگه فلان کارو نمیکنم مثلا دیگه خرید نمیکنم باتوجه به اینکه من شاغل هستم تا به حال پولی به خودمم نداره از بدرفتاری و آزار های خونه خسته ام
من ام به تازگی سریع عصبانی میشم
چه کاری مینوتم انجام بدم حال خودم بهتر شه و بعد زندگیم