سلام من وابستگی شدید یا به نوعی عشق هیجانی نسبت به همجنس نوجوان همسن خودم دارم و اشفتگی روحی و جسمی شدیدی رو برام ایجاد کرده به روانشناس مراجعه کردم ولی اگر بتونید یکم از مشکلم برام تعریف کنید ممنون میشم