با سلام. با خانومی که قراره ازدواج دارم طی چند ماه آشنایی بارها گفته از این کار یا از این حرفت خوشم نمیاد، که باعث ناراحتی من شده، میخاستم بدونم چطور کنار بیام با این موضوع؟