سلام، خانومم اشتباهات گذشتمو نمی بخشه و هرچی تلاش می کنم ک گذشته رو جبران کنم با کوچیک ترین اشتباهی دوباره دعوا میشه و همه چیز به هم می ریزه… واقعا نمی دونم چی کار کنم من دوستش دارم اما اون انگار اصلا دیگه منو دوست نداره اما من دوستش دارم همیشه می گفت اگر استخدام رسمی بشم ازت جدا میشم من پای شوخی می ذاشتم اما الان ک استخدام رسمی شده مدام منو خرد میکنه ک از من سر تره و من هیچی نیستم و از این جور حرفا… کی می تونه کمکم کنه واقعاً به کمک احتیاج دارم من بخاطرش همه خانوادمو گذاشتم کنار دوست ندارم زندگیمون خراب بشه.