سلام همسرم منو خيلي دوست داره خودشم ميگه تو از هر لحاظ همون چيزي هستي كه من ميخوام هميشه ام بهم به طور كامل محبت ميكنه ولي تنها مشكلي كه وجود داره اينه كه شوهرم از لحاظ جنسي خيلي داغه ميگه تو از لحاظ جنسي خوبي ولي چون من خيلي داغم تو نميتوني من رو أرضا كني تنها راه حل اينه كه برم با كس ديگه اي صيغه بشم چند ماه پيشم همينكار رو كرد و به يك خانم مطلقه پيشنهاد صيغه داد ولي اون قبول نكرده بود و گفته بود چون زن داري نميشه حالا چند ماه از اون قضيه ميگذره ولي هنوزم بأهم ارتباط دارن شوهرم ميگه من ديگه به ازدواج فكر نميكنم ولي دوست دارم مثل يه دوست صميمي باهاش رفتار كنم چون طلاق گرفته دوست دارم كمكش كنم و بهش محبت كنم توي پياماش هم خيلي خيلي از كلمات عاشقانه و محبت آميز استفاده ميكنه ميگه تو رو خيلي دوست دارم ولي نميدونم چرا نميتونم از فكر كردن به يه زن ديگه بيرون بيام حالا به نظرتون من چيكار كنم چطوري كمك كنم اون زن از زندگي مون بره بيرون؟بودنش خيلي زجرم ميده