سلام من هفت ماهه که عقد کردم همسر بسیار خوبی دارم از هر جهت مناسب هم هستیم وبسیار باهم شادیم.ولی یه مشکل بزرگ دارم اونم جاری هست که واقعا نمیدونم چطور رفتارش رو توضیح بدم . همسرم زمانیکه مجرد بوده تمام کارهای منزل برادرش رو. انجام میداده و حالا این موضوع براش وظیفه شده. جاریم به شدت به. من حسادت میکنه چون من زیبا و درس خوانده هستم و شاغلم و کلا فعالیت اجتماعیم. زیاده. ایشون دائم باهمسر تماس میگیرن و حرف میزنن همسرازم پنهان میکنه چون میدونه این کار اشتباهه ولی روش نمیشه به اون چیزی بگه. بدترین اتفاقی که افتاد پریروز بود. من اتفاقی متوجه شدم که جارم به همسرم تماس گرفته که بیاد برسوندش خونه مادرشوهرم همسرم هم این کارو کرده در حالی که سرکار بوده و جال اینجاست که فاصله خونه من و جاریم نهایتن پنج دقیقه هستش و من هم قرار بود برم خونه مادر شوهرم ولی شوهرم حتی باهام تماس نگرفت که بگه منم برم باهاشون.من میدونم که جاریم با قصد و قرض این کار کرده . دو روزه قلبم درد گرفته و با شوهرم دعوای سختی داشتم از خیلی معذرت خواهی کرد و فهمید اشتباه کرده ولی من نتونستم ببخشمش. و تمام نگرانیم اینه که دوباره این کارو بکنه و از من پنهان کنه لطفا راهنماییم کنید