من 18سالمه به تازگی کاملا به این باور رسیدم که گرایش به هم جنس دارم دختری هستم که تا به حال دوست پسر نداشته و واقعا هیچ حسی به هیچ پسری ندارم ازدواج با یه پسر واقعا برام دور از ذهنه کلا از رابطه جنسی چه دختر چه پسر خوشم نمیاد فقط دوست دارم یه دختر کنارم باشه من از ته قلبم عاشق دخترام خودمم گیج شدم چون از یه طرف حسم واقعی هست و بهش باور دارم و از طرفی خدا این روابط رو نهی کرده💔