سلام وقت بخیر من دختری ۱۲ ساله هستم،بیشتر از سن خودم میدونم و اغلب در مدرسه دچار از دست دادن تعدادی دوست میشم و بیشتر وقت ها احساس تنهایی میکنم
من از بچگی علاقه ای به خاله بازی و آشپزی کردن نداشتم یجورایی احساس میکنم من دختر بودن را دوست ندارم
من از اینکه این موضوع را به مادرم بگم میترسم چون من یه خواهر ۲۳ ساله و یک خواهر دیگر ۱۹ ساله دارم من از اینکه این موضوع را به آنها بگویم هراس دارم
از اینکه به بلوغ رسیده ام و یک سری اتفاقات در من ایجاد شده واقعا ناراحتم و شدیدا احساس ناراحتی میکنم
من نمیدانم ترنس هستم یا این موضوع به خاطر نوجوانی است
من واقعا گیج شده ام
خانواده من بار ها من رو به خاطر رفتار پسرانه ای که دارم سرزنش کرده اند من از این موضوع کمی ناراحتم که چرا نمیفهمند مشکل اصلی من چیست
بار ها سعی کردم به خانواده ام این موضوع را بگویم اما آنها متوجه منظور من نشدند من تقریبا دو ساله احساس میکنم دختر بودن در ذات من نیست نمیخواهم در خلقت خدا دخالت کنم ولی این مسئله خیلی مرا اذیت میکند