دوستان برادری دارم که علاقه زیادی به حیوون نگه داشتن داره و هر دفعه یه چیزی از تو اتاقش بیرون میاریم …. دیگه همگی رو کلافه کرده چیکارش کنیم دست از این کاراش برداره؟