سلام من و همسرم یک هفته است ازدواج کردیم, دو سال عقد بودیم… هر روز بحث داریم و همش میخاد خونه مادرش اینا باشه و دوست نداره تو خونه خودمون باشیم… دیشب ک بخاطر حرف من اومدیم خونه و نموندیم خونه مادرش, کلی بحث کردیم و بعدش رفتیم بیرون قلیون کشید. بعد دو سال با اینکه بهم قول داده بود ک قلیون نکشه…. تو رو خدا بگید چکار کنم. واقعا برام قابل هضم نیست ک ایقد راحت زد زیر قولش…. چ رفتاری باهاش کنم ک دیگ تکرار نکنه