سلام امیدوارم خوب باشید من وسواس فکری عملی دارم
و گاهی خیلی اذیت میشم و قکرای منفی میکنم که حد و
حساب نداره وسواس فکری درباره قران ک نثلا جایی نباشه بی احترامی بشه
و……
و حق الناس …….خیلیییییی از مریضی میترسم خیییلی
یعنی الان کمرم وقتی میخوابم یا احساس ورم یا لکی میکنم یا
و پام پشت زانوم درد دارع و گاهی احساس ورم میکردم یا..
خیلی میترسم میگم نکنه سرطانه و نمیتونی ازدواج کنی
و مریضی و فلان خیییییلیوقتی فکرش میکنم اذیت میشم
میترسمم برم دکتر ……مثلا میگم روانشناس برم بهتر میشم
از لحاظ وسواس بعد ب خودم مگم خب وسواست بهتر بشع
این مریضی چطور خیلی ناراحتم میکنع😔😔😔😔😔
لطفا کمکم کنید ……منتظر جوابتون هستن خوشحالم ی
جایی پیدا کردم رایگان مشکلمو میگم………
اگر بد گفتم شرمنده