سلام من یه دختر 28 ساله هستم خانواده ی بسیار سختگیری دارم که بهیچ وجه اجازه حضور در اجتماع رو به من ندادن و محدودم کردن و همچنین درگیری و تنش بین والدینم همیشه بوده و هست.من خیلی منزوی شدم از بیرون رفتن و حضور در جامعه ترس دارم وقتی تو روابط اجتماعی محدودی که برام پیش میاد دچار اشتباه میشم خیلی اذیت میشم ذهنم مدام بخاطرش سرزنشم میکنه احساس خجالت و رقت انگیز بودن دارم رفتارم عصبی و مظطربانه هست و چیز دیگه اینکه ذهن بسیار قضاوتگری دارم تک تک کلماتم رو بررسی میکنم تا ببینم فلان حرفم خوب بوده مبادا حرف بدی زده باشم یا اینکه فلانی از حرفم ناراحت شده باشه و بخواد تلافی کنه بواسطه تحصیل و شغل از گذشته بهتر شدم ولی همین که حضورم در جامعه بیشتر شده تنش های روحیم هم بیشتر میشه چون ناخواسته لحظه ها رو خراب میکنم و بخاطرش خودمو سرزنش میکنم و خجالت میکشم مدام دنبال تایید دیگران هستم و حس میکنم اینا من رو در نظر بقیه عجیب و رقت انگیز جلوه میده محدودیت های خانواده و دعواهاشون کماکان هست و اونا استرس هاشونو به من منتقل میکنن. چیکار کنم تا روحم و ذهنمو ازادتر کنم