درود خسته نباشید من ده ماهه با شخصی تو رابطم ولی حس میکنم داره خیانت میکنه با این که خیلی رابطه ی خوبی داریم و چیزی ازش ندیدم میشه کمک کنید ک من این فکرو از سرم بیرون بندازم؟با تسکر