سلام وقت به خیر،من دچار وسواس فکری شدم یعنی دائما دارم توی ذهنم برای جلوگیری از آسیب دیدن خودم و خانوادم دعا میکنم،ترس از دست دادنشون هم دارم
یه سری دعاها رو مداااام تکرار میکنم و دیگه اصلا نمیتونم درس بخونم
نمیدونم چیکار کنم