سلام من مدتیه دچار ترس و وسواس از انواع بیماری ها شدم
زندگیم مختل شده
انواع ازمایش ها رو دادم مثل ازمایش اچ ای وی که چون رابطه محافظت نشده داشتم میترسیدم ولی وقتی که جواب تست منفی شد هم اروم نشدم
همش میترسم اون مرکز اشتباه کرده باشه یا به من نگفته باشه
خیلی میترسم
کاملا ارامشمو از دست دادم
لطفا راهنماییم کنید