وسواس لیش از حد پسر ۱۸ ساله ک الان بحاطر کرونا واقعا شدید شده و همه رو نگران کرده خواهش میکنم کمکم کنید این بچه کل شبانه روز داره خودش رو میشوره گا۶ی حتی دوروز نمیخوابه و چیزی نمیخوره چون فکر میکنه کثیفه