سلام.سلام من از سن نوجوانی تا حالا وسواس دارم .همیشه مورد تمسخر خونواده و فامیل بودم.این وسواس باعث شده همه چیزم نابود بشه .به همه چی حساسم خیلی ناراحتم