سلام امیدوارم حالتون خوب باشه ، من هیفده سالم هست و مادرم سی و نه سال چند سالی هست که پدرم فوت کرده، مادرم از حدود چند ماه پیش خیلی بیشتر از قبل به خودش می‌رسید و هنگام بیرون رفتن از خانه بسیار بسیار بدحجاب بود ، اخیرا من بهش مشکوک شدم و هروقت به حمام میرود ، لباس های زیرش را چک میکنم که همه مرطوب و کثیف هستند ، یکبار هم که به تعقیبش رفتم داخل یک گاراژ ماشین شد و من واقعا در حیرتم که باید چکار کنم لطفا کمکم کنید