سلام من ی دختر شونزده ساله م از دست بابام دق کردم بیخودی به هرچیم گیر میده میخام برم دوسه قدم اورتر فوشممیده و وسایلو سمتم پرتاب میکنه و نمیزاره برم باشگاه خیلی کثافطه ازش متنفرم تا وختی خرغ حرفشه و هرکاری بخاد بکنی حله ولی وختی چیزی ازش بخای یا ازادیتو بخای دیگه بیا و ببین ازش متنفرم یه سگیه واس خودش مامانم که دق کرده دیگه دارم کلافه میشم واسم مردسالار بازی در میاره منو حیوون فرض کرده که فقط غذا و جا و لباس بهم میده کثافط …. ازش متنفرم یه مانتوی جلوباز دارم که اونم زیره ش بلنده خودشم به اون فوشم میده ازش متنفرم بمیره هم مشکلی ندارم مامانم هم خیلی دیوونه شده از دستش هرروز مسگه ببین من از دست بابات چی میکشم چیکار کنم این سگ صفت اینجوری نباشه و بهم گیر نده لطفا پیشنهاد مشاوره ونصیحتندید راهکار بدید