سلام من دختر 14 ساله هستم
حدود 5 ساله محبت لازم رو از والدینم دریافت نمیکنم و این ماجرا از تولد خواهرم شروع شد . مادرم من رو بغل نمیکنه و فقط یک بار این کار را به اجبار من انجام داد و زود دست کشید . اما همش خواهر رو بغل میکنه . کلا توی خانواده ی من هر روز دعوا هست . مادر و پدرم بیشتر مواقع بحث میکنند .
اما چند وقته اوضاع خیلی به هم ریخته پدرم باهام قهره و مادرم هم توی صورت من بهم گفت منو نمیخواد و منو دوست نداره و ارزو میکرد کاشکی منو به دنیا نیاورده بود .
من خیلی زود ناراحت و عصبی میشوم چون اونا منو اصلا درک نمیکنند و همیشه طرف خواهرم هستند هرچند او دروغ هم بگوید . حتی برای خوشحالی او به من ناسزا میگویند و میخندند. من هم شاید از سر عصبانیت به انها برگشته باشم ولی معذت خواهی کردم ولی اصلا به من گوش نمیدهند . تنها چیزی که من از اونا میخوام اینه که بهم محبت کنند و مهتر از همه درکم کنند و بهم اهمیت بدن .
لطفا کمکم کنید