سلام من ۳۹سالمه و ۱۲ ساله ازدواج کردم یه دختر ۴ ساله دارم .شوهرم ۴۲ سالشه .از همون سال‌های اول زندگی فهمیدم دست بزن داره یعنی سر کوچکترین چیز پرخاش می‌کرد و داد و بیداد و یهو میومد می زد.چندین بار این تکرار شد و قهر و دوباره آشتی و نهایت میگفت من اون لحظه عصبانی هم دست خودم نیست .چون دوسش دارم کنار اومدم و سعی کردم اصلا باهاش بحث نکنم .از وقتی بچه دار شدیم دو بار جلو بچه دست بلند کرد و واقعا خیلی برام سخت بود چندبار خواستم به خانواده بگم و قهر کنم ولی بخاطر بچم ترسیدم چون خانوادم بدونن دست روم بلند کرده یه ثانیه نمیزارن وایسم .حالا موندم فقط و فقط بخاطر دخترم …میدونم اشتباهه ولی جرات جدا شدن ندارم چون درآمدی ندارم بخاطر بچه ام کارمو کنار گذاشتم و اگه جدا بشم بلید برم خونه برادرم و من نمیخوام سربارشون بشم .مادرم فوت سده و پدرم پیر و سالخورده و نوبتی خونه بچه ها ست.لطفا راهنمایی کنید.ضمن اینکه همسرم هیچ اعتقادی به مشاوره و روانشناس نداره