آقایی ۲۸ ساله هستم و همسرم ۲۴ سال دارد
مشکل من اینه که خانمم به شدت پرخاشگره
در حالت عادی خیلی خوب و عادی رفتار میکنه اما اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاد شروع به داد و فریاد و بکار بردن هر حرفی میکند
وقتایی که موضوع به خانواده پدری یعنی مادرم و خواهرم مربوط باشه این قضیه حادتره و در بین داد و فریادش شروع به توهین و بدگویی راجع به اونها میکنه
توی عصبانیت خیلی راحت بهم توهین میکنه و همه چیزو تموم میکنه
بعد از چند روز اروم میشه اما میگه کار اشتباهی نکرده و حق داشته
شما بگید من باید برای حل این مشکل چکار کنم
بقدری عصبی شدم که دیگه همه اطرافیان فهمیدن من مشکل دارم
باتشکر