من میخوام ببینم دختری که او قسمتی که بهش چوچول میگن از واژن اویزون باشه نشانه از دست دادن بکارت هست یا اصلا ربطی نداره ؟