سلام من دختری را ک خیلی دوست داشتم انتخاب کردم و باهاش عقد کردم قبل عقد گفت ک نامزد بودم و قبلشم با یکی دو نفر صحبت کردم و ب نتیجه نرسیده بودن. منم پذیرفتم چون خیلی دوستش داشتم. تا یکی دو سال عقد بودیم خیلییی خوش اخلاق دوست داشتنی بدون کوچکترین مورد و خلافی. یعنی جز خوبی هیچی ازش ندیدم همش کار میکنه درامدشو و کارتاش دست منه ک مثلا خونه بخریم و یه بار ک مریض میشم اینقد میرسه و.. تو رابطه هر کاری بخام انجام میده و..

ولی متاسفانه الان یه اعترافی کرده ک سخت بهمم ریخته

اونم اینکه گفت 15 سال پیش با یه نفر بودم ک دختریما گرفت و منجر ب ازدواج نشد و منم رفتم دکتر پردمو دوختم

علتشو ک پرسیدم میگه از بس دوستت داشتم نمیخاستم از دستت بدم
الان چیکار کنم