سلام وقتتون بخیر ، من با یه آقایی که یک سال از خودم کوچیکترن رابطه دارم ،چند سال پیش باهم بودیم و بعد ۹ ماه ازهم جدا شدیم چون خانواده من متوجه شدن و اجازه ندادن رابطه پیدا کنه ، آشناییمون هم مجازی نبوده و همدیگه رو میدیدیم و من حتی خونواده ایشونم میشناختم و میدیدمشون، اون موقع با اینکه سنمون کمتر بود همیشه حرف ازدواج و نامزدیمون بود و از آینده هم حرف میزدیم ، ینی میدونستم که قراره آینده ای داشته باشیم و خونوادش که در جریانن پشتمونن، ولی اینجوری نشد و با دخالت خونواده من خونواده ایشون هیچ کاری نکردن و بدترشم کردن و به جدایی کامل رسید، خیلی زیاد همدیگه رو دوس داشتیم و داریم و بعد از دوسال بازم برگشتیم پیش هم ، ولی این دفعه نه خود ایشون نه خونوادشون هیچ حرفی از این موضوع نمیزنن و هردفعه ام با خودشون صحبت کردم درمورد آینده به بهونه اینکه کی از آینده خبر داره و باید تو لحظه زندگی کرد بحث و تموم میکنن ، خونوادشونم بهش گفتن فکر ازدواج و نکن و پیش منم میگن حالا درس بخونید وسر کار برید تا ببینیم خدا چی میخواد، میدونم که مشکلات مالی داره خونوادشون و بیشتر سر همین موضوعه ، کاملا در جریان مشکلشون نیستم ولی میدونم تا حل نشه واقعا این اتفاق نمیوفته ، هنوزم سنمون کمه و تو سن ۲۰ و ۲۱ سالگی اصلا درست نیست ازدواج و هنوز کلی هدف و کلی کار دارم که باید قبل ازدواج انجام بدم و حداقل تا ۵ ۶ سال دیگه نمیخوام همچین چیزی رو ، رابطه مونم غیر از این موضوع مشکل دیگه ای نداره و همه چی بینمون خوبه ، فقط دلم میخواد بدونم آینده ای دارم باهاش یا نه ، دلم نمیخواد بعد گذشت چندین سال مجبور شم ازش جدا شم و دوباره اون حال بد و تجربه کنم ، به نظرتون بازم باهاش صحبت کنم در این مورد و بپرسم ازش ؟یا اینکار بی فایده است و بهونه است؟واقعا سردرگمم و نمیدونم باید چیکار کنم ، چجوری بهش بفهمونم که منم الان اینو نمیخوام و فقط میخوام مطمئن شم هدفمون از رابطه یکقه و نتیجه ای قراره بگیریم؟