سلام من با خانواده شوهرم در یک ساختمان زندگی میکنیم. پدرشوهر و مادر شوهرم وسایلی که ما در زیر زمین گذاشته ایم را بدون اجازه استفاده میکنند و یه مدت طولانی متوجه میشم که یه وسیله نیس چیکارکنم ؟!!