سلام ببخشید من میخواستم که بگم دوس دارم توی یک رشته هنری بروم ولی پدر و مادرم مخالف من هستند و نمیدانم چه کار کنم