سلام مدتی هست که همسرم پنهانکارشده قبلا خیلی بیشترباهم‌حرف میزدیم همه چی بهم میگفت مشورت میکرد هرکاری میکردهرجامیرفت همیشه بهم میگفت یامشورت میکردبدون ابنکه من سوال جوابش کنم .ولی الان ننیدونم چرا کم حرف شده هیچی نمیگه مثل قبل نیست اخلاقش یجوریه. احساس میکنم جای دیگه سرگرمه یا رفیقاش بهش درس میدن چون چندباری میگبت دوستم گفته بازنت چکارکن رونده بهش کتکش بزن فلان کن گفتم مگه دوستت دیوونه هست که این حرفارومیزنه‌ .۲۲سالمه واون ۲۶سال ۱سال ونیمه عقدیم