سلام خسته نباشید.فردی که باهاش در ارتباطم زیاد پوشش رو رعایت نمیکنه و تو صفحه اجتماعی همه عکساشو میزاره.البته تو واقعیت و در بیرون پوشش مناسبی داره و فقط کوتاه میپوشه.قبلنا باهاش صحبت کردم.گفت من هیچ وقت با پوشش و صورتم نخواستم جلب توجه کنم.ولی مسئله اصلی من اینه که همه عکساشو با مو های باز و لباس کوتاه و میزاره تو اینستا.به نظرتون چی باید بگم؟