من ۱۸ سالمه و یه پسر خاله دارم که ۲۶ سالشه و جوری ک میگن من رو دوست داره و میخواد بیاد خواستگاری پزشک عمومی هستش و باباش هم خیلی پول داره نمیدونم چی جواب بدم دو دلم ب نظرتان سنش زیاد نیست؟ لطفا کمکم کنید