سلام
در گذشته افرادی بهم بدی کردن و باعث شدن مسیر زندگیم عوض شه و سختی های زیادی رو متحمل بشم اما هیچ وقت به روشون نیاورده بودم اخیرا که واقعا از مسیر زندگیم خسته شدم وقتی به روشون آوردم بهم می گن چی؟! کی؟! آخه من زیاد با اونا در ارتباط نبودم. و می گن ما چرا باید عذرخواهی کنیم ازت؟! در صورتیکه رفتارهای یهویی اونا در گذشته کلی دردسر برام درست کرد. چکار کنم تا این آدمارو فراموش کنم؟